Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

These were the first to call Him a King! (Jean Charlot, 1978, Cartoons Catholic: Mirth & Meditation, Our Sunday Visitor)
Mt 27:28-29

Ze trokken Hem de kleren uit, en hingen Hem een scharlaken mantel om; ze vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd, en gaven Hem een rietstok in de rechterhand; ze knielden voor Hem neer, bespotten Hem, en zeiden: Wees gegroet, Koning der Joden.

Volgende mis Vorige mis