Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

The Disrobing of Christ (El Greco, 1579,  Cathedral, Toledo)
Mt 27:35

Ze kruisigden Hem en verdobbelden zijn kleren.

Volgende mis Vorige mis