Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Negenentwintigste zondag door het jaar

Girl praying in church (Milly Childers, Leeds Museums and Galleries)
Lc 18:7-8

‘Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem om hulp roepen en naar wie Hij welwillend luistert? Ik verzeker jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?’.

Volgende mis Vorige mis