Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

No. 36 Scenes from the Life of Christ: 20. Lamentation (The Mourning of Christ) (Giotto, 1304 - 1306, Cappella degli Scrovegni, Padua)
Mt 27:59-60

Jozef nam het lichaam, wikkelde het in zuiver linnen, en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots had laten uithouwen. Hij rolde een grote steen voor de ingang van het graf en ging weg.

Volgende mis Vorige mis