Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

Elijah was taken up into heaven in a chariot of fire and horses of fire
Mt 27:45-47

Van het zesde uur af tot het negende toe viel de duisternis neer over het hele land. Omstreeks het negende uur riep Jesus met luider stem: Eli, Eli, lamma sabaktáni; dat is: "Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij Mij!" Sommigen die daar stonden, hoorden het, en zeiden: Hij roept Elias.

Volgende mis Vorige mis