Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Palmzondag

Stations of the Cross: Entombment (Tyrus Clutter, 2003, © Tyrus Clutter)
mt 27:57-60

Tegen de avond kwam een rijk man, uit Arimatea afkomstig en Josef genaamd, die eveneens leerling van Jesus was; hij begaf zich naar Pilatus, en vroeg het lichaam van Jesus. Pilatus beval, hem het lichaam te geven. Josef nam het lichaam, en wikkelde het in een rein lijnwaad. Hij legde het in zijn eigen nieuw graf, dat hij in de rots had gehouwen, rolde een grote steen voor de ingang van het graf, en ging heen.

Volgende mis Vorige mis