Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vigilie van Kerstmis

The ark of God
2 sam 7:2-3

sprak hij tot Natan den profeet: Zie eens, zelf woon ik in een paleis van cederhout, en de ark van God staat onder tentdoek! Natan zeide tot den koning: Breng alles ten uitvoer, wat gij van plan zijt; want Jahweh is met u.

Volgende mis Vorige mis