Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vigilie van Kerstmis

Legend of St Joachim, Meeting at the Golden Gate (Giotto di Bondone, 1304-1306, Cappella Scrovegni a Padova)
Mt 1:6-11

Isaï van koning David. David was de vader van Salomo en de vrouw van Uria was zijn moeder. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam van Abia, Abia van Asaf, Asaf van Josafat, Josafat van Joram, Joram van Uzzia, Uzzia van Jotam, Jotam van Achaz, Achaz van Hizkia, Hizkia van Manasse, Manasse van Amos, Amos van Josia. Josia was de vader van Jechonja en zijn broers, ten tijde van de ballingschap in Babylon.

Volgende mis Vorige mis