Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vigilie van Kerstmis

Isaak zegent Jakob (Govert Flinck, ca. 1638, Rijksmuseum Amsterdam)
Mt 1:2

Abraham won Isaäk. Isaäk won Jakob. Jakob won Juda en zijn broeders.

Volgende mis Vorige mis