Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vigilie van Kerstmis

Marriage of Mary & Joseph
Mt 1:20

Terwijl hij met die gedachte omging, zie, daar verscheen hem in een droom een engel des Heren, en sprak: Josef, zoon van David, vrees niet, Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want wat in haar is geboren, is van den Heiligen Geest.

Volgende mis Vorige mis