Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vigilie van Kerstmis

David
Hand 13:21

Toen vroegen ze een koning, en God gaf hun Saul, den zoon van Kis, een man uit Benjamins stam, veertig jaar lang.

Volgende mis Vorige mis