Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Paaswake

The Empty Tomb (Julia Stankova, © Julia Stankova)
Mt 28:5-7

Maar de engel sprak tot de vrouwen: Vreest niet; want ik weet, dat ge Jesus zoekt, den gekruiste. Hij is niet hier, want Hij is verrezen, zoals Hij gezegd heeft. Komt en ziet de plaats, waar Hij was neergelegd. Gaat haastig heen, en zegt aan zijn leerlingen: Hij is verrezen van de doden. En ziet, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Ziet, dat kwam ik u zeggen.

Volgende mis Vorige mis