Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Paaswake

The Crossing of the Red Sea (Cosimo Rosselli, 1481-82 ,  Sistine Chapel, Vatican City)
Ex 14:27

Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en toen het licht begon te worden vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. En omdat de Egyptenaren er tegenin vluchtten dreef de HEER hen midden in de zee.

Volgende mis Vorige mis