Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Paaswake

The Creation Of The Stars
Baruch 3:34-35

De sterren flonkeren op haar posten, En stralen van vreugd; Hij roept haar, ze zeggen: Hier zijn we! Ze lichten vol vreugde voor Hem, die ze schiep. Dat is onze God: Geen ander is aan Hem gelijk!

Volgende mis Vorige mis