Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Sacramentsdag

Het wonder van de broden en de vissen (Lambert Lombard, 1532, Rockoxhuis, Antwerpen)
Lc 9:14-17

want ze waren met ongeveer vijfduizend man. Daarop zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig.’ Dat deden ze, ze vroegen iedereen om te gaan zitten. Toen nam Jezus die vijf broden en twee vissen. Hij keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit en brak ze, en gaf ze aan de leerlingen om aan de mensen uit te delen. Ze hadden allen volop te eten, en wat er overschoot werd opgehaald, twaalf manden vol.

Volgende mis Vorige mis