Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Paaswake

The Creation of the Animals (Il Tintoretto, ca. 1550 ,  Galleria dell'Accademia, Venice)
Gen 1:20

En God zei: ‘Het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf.’.

Volgende mis Vorige mis