Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Paaswake

The creation of the animals (Bertram of Minden, 1383,  Kunsthalle, Hamburg)
Gen 1:20

En God zei: ‘Het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf.’.

Volgende mis Vorige mis