Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Twaalfde zondag door het jaar

Jesus sleeping in the boat
Mc 4:37-38

En er stak een hevige storm op, en de golven sloegen over de boot, zodat die al volliep. Maar Hij lag op het achterdek op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het U niet schelen dat wij vergaan?’.

Volgende mis Vorige mis