Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Twaalfde zondag door het jaar

Struggling Sailor Sleeping Savior (Ernest Vincent Wood III, © Ernest Vincent Wood III)
Mc 4:35-38

Tot hen sprak Hij nog op diezelfde dag, toen het reeds laat was geworden: Laat ons oversteken naar de andere kant. Toen lieten ze de menigte gaan, en namen Hem mee, daar Hij reeds in de boot was; ook andere boten waren er bij. En een hevige storm brak los, en de golven sloegen over de boot, zodat ze vol water kwam. Hij zelf lag aan de achtersteven op een kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker, en zeiden tot Hem: Meester, raakt het U niet, dat wij vergaan?

Volgende mis Vorige mis