Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Twaalfde zondag door het jaar

It is I: be not afraid (Sandra Rast, © Sandra Rast)
Mc 4:40

Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie bang? Hebben jullie nog geen vertrouwen?’.

Volgende mis Vorige mis