Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Twaalfde zondag door het jaar

Peace, Be Still (Simon Dewey, © Simon Dewey)
Mc 4:39

Nu stond Hij op, gebood aan de wind, en sprak tot het meer: Zwijg, wees stil! De wind ging liggen, en het werd heel stil.

Volgende mis Vorige mis