Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Wijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen in Rome

Overturning the Money Changers' Table (Stanley Spencer, 1921, Stanley Spencer Gallery, © Stanley Spencer)
Jh 2:14-15

Hij zag in de tempel de verkopers van runderen, schapen en duiven; ook de geldwisselaars, die zich daar hadden neergezet. En Hij maakte een zweep van koorden, dreef ze allen met schapen en runderen de tempel uit, en smeet het geld der wisselaars op de grond en de tafels omver.

Volgende mis Vorige mis