Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Wijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen in Rome

Christ driving the Money-Changers from the Temple (Follower of Jheronimus Bosch, between 1570 and 1600, Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow)
Jh 2:17-21

Toen herinnerden zich zijn leerlingen, dat er geschreven staat: "De ijver voor uw huis zal Mij verteren." Maar nu namen de Joden het woord, en zeiden tot Hem: Wat teken laat Gij ons zien, om zo te mogen optreden? Jesus gaf hun ten antwoord: Breekt deze tempel af, en in drie dagen zal Ik hem opbouwen. De Joden zeiden: Zes en veertig jaar heeft men aan deze tempel gewerkt, en zult Gij hem in drie dagen opbouwen? Maar Hij sprak over de tempel van zijn lichaam.

Volgende mis Vorige mis