Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Wijding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen in Rome

Jesus Christ casts out the money changers
Jh 2:15

En Hij maakte een zweep van koorden, dreef ze allen met schapen en runderen de tempel uit, en smeet het geld der wisselaars op de grond en de tafels omver.

Volgende mis Vorige mis