Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eerste zondag van de Veertigdagentijd

Temptation of Christ in the Wilderness (Juan de Flandes, 16th century)
Mt 4:4

Hij antwoordde: ‘Er staat geschreven: De mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt.’.

Volgende mis Vorige mis