Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vierde zondag van de Advent

Into the Most Holy Place (Rebecca Brogan, © Rebecca Brogan)
Heb 9:27-28,10:19-20

Het is het lot van de mens eenmaal te sterven, en daarna komt het oordeel; zo is ook Christus eenmaal geofferd, om de zonden van allen op zich te nemen; de tweede maal zal Hij niet wegens de zonde verschijnen maar om hen te redden die naar Hem uitzien. Broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. Hij heeft voor ons een nieuwe, levende weg gebaand door het voorhangsel heen, dat is zijn aardse gestalte.

Volgende mis Vorige mis