Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vierde zondag van de Advent

Annunciation III (Frank Humphrey Allen)
Heb 10:7

Toen zeide Ik: Zie Ik kom! In de boekrol staat van Mij geschreven, Uw wil te volbrengen, o God!

Volgende mis Vorige mis