Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Christus Koning

Christ in Majesty (Daniel Mitsui, 2012, © Daniel Mitsui)
Op 1:8

‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God de Heer, Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.

Volgende mis Vorige mis