Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Christus Koning

Ascension of Christ (Matthew Garrett, 2009, Church of the Nativity of the Virgin Mary (OCA) in Monongahela PA, © Matthew Garrett)
Op 1:7-8

Zie, Hij komt met de wolken; en alle oog zal Hem zien, zelfs zij die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen zich op de borst kloppen om Hem. Ja! Amen! Ik ben de Alfa en Omega, zegt God de Heer, Hij die is, en die wàs en die kòmt: de Almachtige.

Volgende mis Vorige mis