Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Drieëntwintigste zondag door het jaar

Effeta (Cerezo Barredo, 1999, © Cerezo Barredo)
Mc 7:32-35

Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan, en Hij keek op naar de hemel, zuchtte, en zei tegen hem: ‘Effata’, wat betekent: Ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los, en hij sprak normaal.

Volgende mis Vorige mis