Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Drieëntwintigste zondag door het jaar

Sign for "Jesus" (Chuck Baird, © Chuck Baird)
Mc 7:37

Ze stonden ten hoogste verbaasd, en ze zeiden: Hij heeft alles wél gedaan; de doven doet Hij horen, en de stommen doet Hij spreken.

Volgende mis Vorige mis