Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Achtentwintigste zondag door het jaar

Parable of the Great Banquet (Cicely Mary Barker, 1934, St Georges Church, Waddon, © Cicely Mary Parker)
Mt 22:8-10

Toen zei hij tegen zijn slaven: “Het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen, en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft.” Die slaven gingen naar de wegen en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen, slechten en goeden; en de bruiloftszaal liep vol met gasten.

Volgende mis Vorige mis