Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Achtentwintigste zondag door het jaar

He will swallow up death in victory
jes 25:8

En doet de dood voor eeuwig te niet. Jahweh der heirscharen wist de tranen van alle gezichten, Neemt over de hele aarde de schande weg van zijn volk! Waarachtig, Jahweh heeft het gezegd!

Volgende mis Vorige mis