Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

H. Joachim, Vader van de H. Maagd Maria

The birth of Mary (Master of the Life of the Virgin, 1470, Alte Pinakothek, Munich)
Mt 1:1-6

Afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaak, Isaak van Jakob, Jakob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach en Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron van Aram, Aram van Amminadab, Amminadab van Nachson, Nachson van Salmon. Salmon was de vader van Boaz en Rachab was zijn moeder. Boaz was de vader van Obed en Ruth was zijn moeder. Obed was de vader van Isaï, Isaï van koning David. David was de vader van Salomo en de vrouw van Uria was zijn moeder.

Volgende mis Vorige mis