Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

H. Joachim, Vader van de H. Maagd Maria

Isaak zegent Jakob (Govert Flinck, ca. 1638, Rijksmuseum Amsterdam)
Mt 1:2

Abraham won Isaäk. Isaäk won Jakob. Jakob won Juda en zijn broeders.

Volgende mis Vorige mis