Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de buitengewone vorm

H. Joachim, Vader van de H. Maagd Maria

 Saint Matthieu (
Jean Bourdichon, "Grandes Heures d'Anne de Bretagne, Reine de France (1477-1514)")
Mt 1:1

Geschiedboek van Jesus Christus, zoon van David, zoon van Abraham.

Volgende mis Vorige mis