Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Pinksteren

Pentecost  (Daniel Mitsui, © Daniel Mitsui)
Hand 2:3-4

Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.

Volgende mis Vorige mis