Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Donderdag van de eerste week van de Advent

Open Ye the Gates (Harvard)
jes 26:2

Opent de poorten: een vroom volk gaat er binnen, Dat de trouw heeft bewaard, standvastig van hart.

Volgende mis Vorige mis