Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Geboorte van de H. Johannes de Doper

John the Baptist (Jacob Jordaens, Rubenshuis, Antwerpen)
Lc 1:76

En jij, mijn jongen, zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd, want je zult voor de Heer uit gaan als zijn wegbereider.

Volgende mis Vorige mis