Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Doop van de Heer

St. John the Baptist Preaching (Massimo Stanzione, 1635, Prado)
jes 40:3-5

Daar roept men: Baant Jahweh een weg in de steppe, Effent een pad in de woestijn voor onzen God; Elk dal moet gevuld, alle bergen en heuvels geslecht, De krochten moeten een vlakte worden, de klip een vallei. Dan zal de glorie van Jahweh zich tonen, Alle vlees ze aanschouwen; Allen zullen Gods heerlijkheid zien. De mond van Jahweh heeft het gezegd!

Volgende mis Vorige mis