Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Drieëndertigste zondag door het jaar

Ascension of Christ into Heaven (Matthew Garrett, 2009, Church of the Nativity of the Virgin Mary (OCA) in Monongahela PA, © Matthew Garrett)
Mc 13:26-27

Dan zal men den Mensenzoon op de wolken zien komen met grote macht en majesteit. Dan zal Hij zijn engelen zenden, en Hij zal van de vier windstreken zijn uitverkorenen verzamelen, van het einde der aarde tot aan het einde des hemels.

Volgende mis Vorige mis