Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

The Fall of the Rebel Angels (Pieter Bruegel the Elder, 1562, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique)
Op 12:9

De grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die Duivel en Satan heet en de hele wereld misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem.

Volgende mis Vorige mis