Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Kruisverheffing

Children with Ball (Willem Hofhuizen, 1953)
Jh 3:14-16

En zoals Moses de slang ophief in de woestijn, zo moet de Mensenzoon worden verheven: opdat ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven zou hebben. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben.

Volgende mis Vorige mis