Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Geboorte van de Maagd Maria

L’Annonciation à Joseph (François-Xavier de Boissoudy, 2014, © François-Xavier de Boissoudy)
Mt 1:20-21

Terwijl hij met die gedachte omging, zie, daar verscheen hem in een droom een engel des Heren, en sprak: Josef, zoon van David, vrees niet, Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want wat in haar is geboren, is van den Heiligen Geest. Ze zal een zoon baren, en ge zult Hem Jesus noemen; want Hij zal zijn volk verlossen van hun zonden.

Volgende mis Vorige mis