Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Eenentwintigste zondag door het jaar

Triumph of the Church Over Sin (Raúl Berzosa, 2009, © Raúl Berzosa)
Ef 5:25-27

Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, zoals ook Christus de Kerk heeft bemind. Hij heeft Zich voor haar overgeleverd: om haar te heiligen en te reinigen door het Waterbad, vergezeld van het woord; om Zich een heerlijke Kerk te bereiden, zonder vlek of rimpel of iets van die aard, maar heilig en zonder enige smet.

Volgende mis Vorige mis