Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Tenhemelopneming van de H. Maagd Maria

Our Lady clothed with the Sun
Op 12:1-2

Toen verscheen er een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan aan haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Ze was zwanger, en kreet in haar weeën en in haar barensnood.

Volgende mis Vorige mis