Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Achttiende zondag door het jaar

Jesus the bread of life
Jh 6:33-35

‘Want het brood dat God geeft, is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.’ ‘Heer,’ zeiden ze, ‘geef ons dat brood dan, voor altijd.’ Jezus antwoordde: ‘Ik ben het brood om van te leven. Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer, en wie in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst.’

Volgende mis Vorige mis