Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

H. Thomas, apostel

Thomas puts a finger in Jesus' wound (David Binnig, © David Binnig)
Jh 20:26-28

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer daarbinnen bijeen, en ook Tomas was er bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jesus binnen, plaatste Zich in hun midden, en zeide: Vrede zij u! Daarna sprak Hij tot Tomas: Leg uw vinger hier, en bezie mijn handen; steek uw hand uit, en leg ze in mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar gelovig. Tomas gaf Hem ten antwoord: Mijn Heer en mijn God!

Volgende mis Vorige mis