Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Heilig Hart van Jezus

Sacred Heart of Jesus
Hos 11:8

Efraïm, hoe kon Ik toch zo met u doen, U overleveren, Israël; Hoe heb Ik u aan Adma gelijk kunnen maken, Als met Seboïm met u gehandeld? Eens zal mijn hart zich vertederen, Eens mijn ontferming worden gewekt!

Volgende mis Vorige mis