Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Saint Lawrence, Keeper of the Treasures
Jh 12:25

Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het behouden voor het eeuwig leven.

Volgende mis Vorige mis